अपेंडिक्स झालं तर काय? | Appendix Surgery

2023-03-17T18:10:09+05:30

मानवी शरीर हे अनेक लहान-मोठ्या पेशींनी बनलेलं आहे.म्हणूनच मानवी शरीराला जटील किंवा complicated असं

अपेंडिक्स झालं तर काय? | Appendix Surgery2023-03-17T18:10:09+05:30

अपेंडिक्स झालं तर काय(What If Appendicitis Occurs In Marathi)?

2022-10-11T14:12:11+05:30

अपेंडिक्स(Appendicitis) हे लहान आतडे आणि मोठे आतडे यांच्यामध्ये स्थित एक अवयव आहे. त्याचा आकार

अपेंडिक्स झालं तर काय(What If Appendicitis Occurs In Marathi)?2022-10-11T14:12:11+05:30
Go to Top