अपेंडिक्स झालं तर काय(What If Appendicitis Occurs In Marathi)?

2022-10-11T14:12:11+05:30

अपेंडिक्स(Appendicitis) हे लहान आतडे आणि मोठे आतडे यांच्यामध्ये स्थित एक अवयव आहे. त्याचा आकार