पित्ताशयाच्या समस्यांची कारणे आणि जोखीम घटक(Gallbladder Problems- Causes and Risk Factors in Marathi))

2022-08-03T16:29:35+05:30

पित्ताक्षय म्हणजे काय?(What is gallstones) पित्ताशयाच्या(Gall Bladder) समस्या उद्भावन्याची कारणं, मानवाच्या शरीरात पित्तरसाची निर्मिती