जेव्हा तुम्हाला पित्ताशयाचा त्रास होतो तेव्हा काय होते(What happens when you have gallbladder problems)?

2023-06-14T18:40:55+05:30

पित्त हा शब्द 'तप' ह्या शब्दा पासून तयार झाला आहे. तप म्हणजे उष्णता, धग.

जेव्हा तुम्हाला पित्ताशयाचा त्रास होतो तेव्हा काय होते(What happens when you have gallbladder problems)?2023-06-14T18:40:55+05:30

 पित्ताशयाच्या समस्यांची कारणे आणि जोखीम घटक(Gallbladder Problems- Causes and Risk Factors in Marathi))

2022-08-03T16:29:35+05:30

पित्ताक्षय म्हणजे काय?(What is gallstones) पित्ताशयाच्या(Gall Bladder) समस्या उद्भावन्याची कारणं, मानवाच्या शरीरात पित्तरसाची निर्मिती

 पित्ताशयाच्या समस्यांची कारणे आणि जोखीम घटक(Gallbladder Problems- Causes and Risk Factors in Marathi))2022-08-03T16:29:35+05:30
Go to Top