जेव्हा तुम्हाला पित्ताशयाचा त्रास होतो तेव्हा काय होते(What happens when you have gallbladder problems)?

2023-06-14T18:40:55+05:30

पित्त हा शब्द 'तप' ह्या शब्दा पासून तयार झाला आहे. तप म्हणजे उष्णता, धग.

जेव्हा तुम्हाला पित्ताशयाचा त्रास होतो तेव्हा काय होते(What happens when you have gallbladder problems)?2023-06-14T18:40:55+05:30
Go to Top