अपेंडिक्स झालं तर काय(What If Appendicitis Occurs In Marathi)?

2022-10-11T14:12:11+05:30

अपेंडिक्स(Appendicitis) हे लहान आतडे आणि मोठे आतडे यांच्यामध्ये स्थित एक अवयव आहे. त्याचा आकार

अपेंडिक्स झालं तर काय(What If Appendicitis Occurs In Marathi)?2022-10-11T14:12:11+05:30

हर्निया शस्त्रक्रियेनंतर खबरदारी (Precautions after Hernia Surgery in Marathi)

2022-08-04T12:34:56+05:30

हर्निया आपल्या आजूबाजूला कुणाला तरी झाला आहे असे आपण बरेचदा ऐकतो. पण हर्निया झाला

हर्निया शस्त्रक्रियेनंतर खबरदारी (Precautions after Hernia Surgery in Marathi)2022-08-04T12:34:56+05:30

हर्निया म्हणजे काय? कारणं, लक्षणं आणि उपचार समजून घ्या.

2022-07-14T16:30:11+05:30

हर्निया म्हणजे काय? कारणं, लक्षणं आणि उपचार समजून घ्या. हर्निया(hernia) या आजारामुळे अनेकजण त्रस्त

हर्निया म्हणजे काय? कारणं, लक्षणं आणि उपचार समजून घ्या.2022-07-14T16:30:11+05:30
Go to Top