हर्निया शस्त्रक्रियेनंतर खबरदारी (Precautions after Hernia Surgery in Marathi)

2022-08-04T12:34:56+05:30

हर्निया आपल्या आजूबाजूला कुणाला तरी झाला आहे असे आपण बरेचदा ऐकतो. पण हर्निया झाला

हर्निया शस्त्रक्रियेनंतर खबरदारी (Precautions after Hernia Surgery in Marathi)2022-08-04T12:34:56+05:30

 पित्ताशयाच्या समस्यांची कारणे आणि जोखीम घटक(Gallbladder Problems- Causes and Risk Factors in Marathi))

2022-08-03T16:29:35+05:30

पित्ताक्षय म्हणजे काय?(What is gallstones) पित्ताशयाच्या(Gall Bladder) समस्या उद्भावन्याची कारणं, मानवाच्या शरीरात पित्तरसाची निर्मिती

 पित्ताशयाच्या समस्यांची कारणे आणि जोखीम घटक(Gallbladder Problems- Causes and Risk Factors in Marathi))2022-08-03T16:29:35+05:30
Go to Top